വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവിൻറെ തിരുനാൾ

18 | March | 2023
കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര വളവിൽത്തോപ്പ് സെന്റ് ജോസഫ് ചാപ്പലിൽ 2023 മാർച്ച് 18, 19, 20 (ശനി, ഞായർ, തിങ്കൾ) വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവിൻറെ തിരുനാൾ